Geir Kroken
Daglig leder og innovatør

Geir Kroken er utdanna maskiningeniør, samt bedriftsøkonom frå BI. Han har over 30 års fartstid innan maritim og offshoreindustri samt innan oppdrettsnæringa. Arbeidsområde har vært i grensesjiktet mellom teknologi og marknad, med internasjonalt salg og marknadsføring som hovedområde.

Geir har lang erfaring frå gründervirksomhet med etablering og utvikling av selskap, der han dei seinaste åra har etablert selskapa under Keip AS med utvikling, patentering og merkevarebygging.

Med basis fra sitt nettverk i Kina, har han hatt gode resultat frå prototypeutvikling og produksjon av ulike produkt. Geir har elles fleire kompetente nettverk, der han det siste året har vore aktiv innan sportsbransjen og fotballsegmentet i Europa.

Han har også erfaring frå kapital-innhenting, samt lang erfaring fra utviklingsprosjekt, som ofte har vore finansiert gjennom egenkapitalinnhenting samt delfinansiert ved hjelp av offentlige finansieringsordningar.

Som ein genuint kreativ person, er Geir no med å starte designhuset Byrr AS.

Geir Kroken
Daglig leder og innovatør

Geir Kroken er utdanna maskiningeniør, samt bedriftsøkonom frå BI. Han har over 30 års fartstid innan maritim og offshoreindustri samt innan oppdrettsnæringa. Arbeidsområde har vært i grensesjiktet mellom teknologi og marknad, med internasjonalt salg og marknadsføring som hovedområde.

Geir har lang erfaring frå gründervirksomhet med etablering og utvikling av selskap, der han dei seinaste åra har etablert selskapa under Keip AS med utvikling, patentering og merkevarebygging.

Med basis fra sitt nettverk i Kina, har han hatt gode resultat frå prototypeutvikling og produksjon av ulike produkt. Geir har elles fleire kompetente nettverk, der han det siste året har vore aktiv innan sportsbransjen og fotballsegmentet i Europa.

Han har også erfaring frå kapital-innhenting, samt lang erfaring fra utviklingsprosjekt, som ofte har vore finansiert gjennom egenkapitalinnhenting samt delfinansiert ved hjelp av offentlige finansieringsordningar.

Som ein genuint kreativ person, er Geir no med å starte designhuset Byrr AS.

Scroll to Top